Crezul nostru

DUMNEZEU

Noi credem într-Unul singur Dumnezeu adevărat, existând din veşnicie în trei Persoane una în esenţă: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

TATĂL

Noi credem că Tatăl, prima persoană a trinităţii divine, direcţionează toate lucrurile conform planului şi voii Sale. El se implică plin de har în viaţa oamenilor, răspunzând la rugăciuni, mântuind pe toţi cei ce se apropie de El pe baza credinţei în jertfa lui Iisus Hristos.

FIUL

 Noi credem că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din fecioara Maria, având o natură unică: în totalitate om şi în totalitate Dumnezeu. Credem că, prin trăirea unei vieţi fără de păcat a împlinit cerinţele Tatălui privind răscumpărarea omenirii din robia păcatului, prin jertfa Sa glorioasă pe cruce. Credem că, după Scripturi, a murit pentru păcatele noastre, a înviat în trup, s-a înălţat la cer şi se va reîntoarce pe pământ în glorie.

DUHUL SFÂNT

Noi credem în Duhul Sfânt, Cel care convinge lumea în ce priveşte păcatul, judecata şi neprihănirea. Credem că El dăruieşte daruri de slujire fiecărui credincios, aducând roadă în viaţa celor ce trăiesc prin puterea Lui.

SFÂNTA SCRIPTURĂ

Noi credem în Sfânta Scriptură ca fiind inspirată în întregime de Dumnezeu şi o acceptăm ca autoritate supremă pentru viaţa de credinţă.

MÂNTUIRE

Noi credem că Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre, ca unic sacrificiu necesar şi suficient. Toţi cei care cred în El sunt declaraţi justificaţi de Tatăl, pe baza morţii şi învierii lui Isus şi, prin har sunt regeneraţi, primind darul Duhului Sfânt. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu membri în Biserică, Trupul lui Hristos. Rezultatul mântuirii este trăirea în neprihănire şi fapte bune, pe măsură ce credinciosul îşi subordonează viaţa Cuvântului lui Dumnezeu şi călăuzirii Duhului Sfânt.

BISERICA

 Noi credem că cei care au fost născuţi din nou prin puterea Duhului Sfânt, aparţin bisericii universale, fiind călăuziţi prin Cuvânt să se afilieze la o biserică locală. Biserica locală este reprezentarea vizibilă a Bisericii universale şi este autonomă. Scopul ei este glorificarea lui Dumnezeu printr-un proces continuu de închinare, edificare, evanghelizare, implicare socială, ucenicizare şi trimitere.

BOTEZUL ÎN APĂ

Noi credem că botezul prin scufundare, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh este poruncit de Dumnezeu. El urmează naşterii din nou fiind o mărturie exterioară publică a transformării interioare.

CINA DOMNULUI

Noi credem că Cina Domnului a fost instituită de Iisus Hristos. ca un act simbolic de credinţă, mărturisire şi ascultare, înţelesul Cinei este dat de cererea Lui: „Faceţi spre pomenirea Mea”, ca un memorial ai patimilor Sale şi de asemenea, o mărturie a părtăşiei noastre în El.

CONDUCEREA BISERICII

Noi credem că Dumnezeu ridică la fiecare generaţie, în Biserică, oameni înzestraţi de Duhul Sfânt cu abilităţi speciale de slujire şi cârmuire. Noi credem că cei care slujesc în funcţii de conducere trebuie să împlinească cerinţele Noului Testament, în ce priveşte caracterul, abilităţile şi cunoaşterea.

A DOUA VENIRE A DOMNULUI IISUS HRISTOS

Noi credem că cel mai mare eveniment al istoriei va fi revenirea lui lisus Hristos. Aceasta este speranţa noastră binecuvântată, aşteptată de toţi cei care-L iubesc pe Iisus. Deşi vremea întoarcerii este un mister, noi credem că ea va avea loc, la fel cum suntem încredinţaţi că prima venire a fost un fapt real.

ÎNVIEREA MORŢILOR

Noi credem în învierea trupului şi în judecata tuturor oamenilor. Credincioşii vor învia pentru viaţa veşnică cu Dumnezeu, iar necredincioşii vor învia pentru suferinţă veşnică departe de Dumnezeu.