Scopul Nostru

  1. De a sluji şi a reprezenta bisericile şi grupurile de credincioşi neafiliaţi la una din denominaţiunile existente în România.
  2. De a reprezenta membrii ei în faţa statului şi a societăţii româneşti.
  3. De a încuraja la părtăşie creştină, cunoaştere reciprocă şi la cerere să ofere asistenţă bisericilor locale.
  4. De a sprijini proiectele care depăşesc posibilităţile materiale şi organizatorice ale unei singure biserici locale.