Valorile Noastre

Federaţia Bisericilor Creştine Autonome din România este o organizaţie care grupează mai multe biserici evanghelice înfinţate după 22.12.1989, care nu sunt afiliate la niciun cult, dar care împărtăşesc crezul şi valorile evanghelice şi pledează pentru unitate în diversitate a Trupului lui Christos din ţara noastră.

Bisericile din FBCAR sunt grupate în jurul câtorva valori fundamentale, dintre care primează:

  • autonomia bisericii locale
  • relații sănătoase în interiorul FBCAR
  • ucenicia în biserica locală
  • închinarea ca mod de viață
  • centrarea pe Împărăție

     

Bisericile componente ale FBCAR, au dezvoltat şi dezvoltă relaţii de colaborare şi sprijin frăţesc cu alte biserici evanghelice din România, întreţinând parteneriate de lucrare cu biserici şi organizaţii evanghelice din alte ţări.